Salgsbetingelser

1 Generelt
Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved utsjekk) gjelder for salg av varer og tjenester på friistiil.no til forbrukere.
Selger er:
FriiStiil AS
Mesnakvartalet 20
2615 Lillehammer
telefon 997 07 940
Org nr 926 117 092

Kjøper er:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).
På friistiil.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av FriiStiil AS. For å utføre kjøp på friistiil.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.
Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
friistiil.no vil ta betalt for varer med mva.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Du finner disse lovene på lovdata.no
Dersom du kontakter friistiil.no via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

2 Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.
friistiil.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vi du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.
friistiil.no vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt. Selger må deretter gi deg beskjed, hvis noe er utsolgt. Dine kvitteringer fra Selger vil bli levert til deg ved at de blir lastet opp på «Min Side/Ordreoversikt», på den antatte leveringsdatoen, uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt.
Enkelte av våre produkter er såkalte bestillingsvarer. Når noe er bestillingsvare, vil det si at varen ikke er fysisk på lager hos oss, men bestilles direkte fra leverandør ved kjøp.

Bestillingsvarer
Leveringstid
Leveringstid på bestillingsvarer er lengre enn på varer vi har liggende på lager, fordi de bestilles fra leverandør etter kundens bestilling i nettbutikken. Leveringstidene kan variere og være avhengig av leverandør. Antatt leveringstid skal være oppgitt på produktsidene til alle produkter som er bestillingsvare. Vi gjør oppmerksom på at dette er antatt leveringstid basert på informasjon fra leverandør og tidligere erfaring.

Hvordan fungerer det?
Vi forsøker å samle opp flere bestillinger til samme leverandør før vi sender bestillinger. Dette for å begrense antall forsendelser, og dermed miljøavtrykket. Det vil likevel bli sendt bestillinger jevnlig, slik at du ikke skal måtte vente lenger enn oppgitt leveringstid på ditt produkt. Etter bestilling fra oss, vil leverandør sende varene til vårt lager, og derfra videresender vi bestillingen til deg umiddelbart. Vi sender deg en e-post når ordren din sendes fra lageret, slik at du vet den er underveis.

Vilkår
Ettersom FriiStiil ikke har tilgang til lagerbeholdning hos alle leverandører til enhver tid, selges bestillingsvarer hos oss med forbehold om at de er på lager hos leverandør. Skulle de være utsolgt eller vente på påfyll, vil vi informerer deg om dette med en gang vi får beskjed.
Bestillingsvarer er untatt angreretten, og kan ikke byttes. Dersom du ønsker å reklamere på bestillingsvarer, send oss en e-post til post@friistiil.no.

3 Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer fra friistiil.no ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.
Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

4 Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved utsjekk gjøres opp gjennom gjeldende betalingsmuligheter.
Ved bruk av kort eller Vipps vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av utsjekking. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5 Levering
Alle generelle leveringstider som er oppgitt på friistiil.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra friistiil.no i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan friistiil.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil FriiStiil gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Dersom leveringen blir forsinket har du rett til å heve kjøpet. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling.
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). FriiStiil AS har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, så vær

snill å kontakte oss så raskt som mulig. Ta vare på emballasje og produkt til saken er ferdig behandlet og du har fått tilbakemelding fra oss.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

6 Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist). Varen må sendes til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt.
Ta kontakt og informer om at du ønsker å benytte angreretten. Vi kan kontaktes på telefon
997 07 940, eller via epost post@friistiil.no.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.
Kjøperen har kostnaden og risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.
Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert det du betalte i porto når du kjøpte varen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.
Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldende vilkår.
Tilbakebetaling av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, kommer frem av angrerettskjemaet.

7 Forsinkelse av leveransen
Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.
Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

8 Reklamasjon og garanti
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selger skriftlig, gjerne med bilde av feil/mangler. Vi kan kontaktes på telefon 997 07 940, eller via epost post@friistiil.no.
Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:
1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
3. under visse forutsetninger kreve prisavslag
4. under visse forutsetninger kreve erstatning
5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.
Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake. Beløpet vil tilbakebetales innen 14 dager.
Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.
Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes. Dersom det etter sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å håndtere reklamasjonen.

9 Retningslinjer for personvern
Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

10 Personalisering og profilering
Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos FriiStiil AS, godtar du at vi personaliserer innholdet på web-siden basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interesse gruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne web sider.
Dette gjør vi ved hjelp av eksterne og interne informasjonskapsler og systemer, blant annet ved å analysere info om hvordan du benytter nettstedet, hvilke produkter du ser på, hva du har kjøpt og hva du er interessert i.

11 Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos friistiil.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser friistiil.no leverer i henhold til nærværende vilkår. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte. Disse opplysningene kan administreres på «min side». Endringer i navn må gjøres ved å kontakte vårt kundesenter.

12 Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

13 Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

14 Tvister og lovvalg
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 234 00 500 eller www.forbrukerradet.no.

15 Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er FriiStiil AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen.
Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er spesielt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra FriiStiil AS

Sist oppdatert 13.01.2022